کتاب "تاریخ موسیقی ایران و تاثیر ظهور اسلام بر آن" مجوز چاب گرفت
سلام دوستان عزیزمچند سال قبل با هدف ترویج و معرفی موسیقی متعالی کتابی رو تالیف کردم که هیثیت موسیقی رو از دیدگاه  تاریخ و به خصوص اسلام  بدون هیچ تعصب
قالب وبلاگ
سلام دوستان عزیزم
چند سال قبل با هدف ترویج و معرفی موسیقی متعالی کتابی رو تالیف کردم که هیثیت موسیقی رو از دیدگاه  تاریخ و به خصوص اسلام  بدون هیچ تعصبی بررسی کنم اما متاسفانه مدتها در کانال صدور مجوز گیر کرد و چند روز پیش مجوز چاپش صادر شد
چاپ این کتاب رو انتشارات محترم ایلاف بر عهده خواهد داشت
جهت آشنایی بیشتر شما در ادامه مطلب فهرست مطالب رو خدمتتون عرض خواهم کرد

مقدمه ای از سلمان سالک    

مقدمه ی مولف    
فصل اول: موسيقي در ايران قبل از اسلام (ايران باستان)    
به راستی هنر چیست؟    
موسیقی چیست؟    
تقسیم بندی تاریخ موسیقی ایران    
موسیقی در عصر باستان    
پیشدادیان    
کیانیان    
مادها    
هخامنشیان    
موسیقی بزمی یا درباری    
موسیقی مذهبی و مردمی    
موسیقی رزمی یا نظامی    
سلوکیان    
اشکانیان    
ساسانیان    
فصل دوم: موسيقي در ايران    
پس از اسلام تا پيش از عصر صفوي    
وضعیت موسیقی ایران پيش از ورود اسلام    
موسیقی در ایران بعد از اسلام    
ابن مسجع    
دوران خلفای راشدین    
عصر امویان    
نشیط فارسی    
سائب خاثر    
مسلم بن محرز    
عباسیان    
ابراهیم موصلی    
اسحاق موصلی    
منصور زلزل    
زریاب    
طاهریان    
سامانیان    
ابوبکر بن محمد بن زکریای رازی    
ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله بن خردادبه    
فارابی    
ابوالفرج اصفهانی    
ابوعبدالله محمد بن احمد بن یوسف خوارزمی    
الکندی    
غزنویان    
ابن سینا    
ابن زیله    
سلجوقیان    
مغول    
خواجه نصیر الدین طوسی    
صفی الدین ارموی    
قطب الدین شیرازی    
تیموریان    
عبدالقادر مراغهای    
بنایی    
جامی    
نقش زنان در فرهنگ و هنر ایران زمین از دو دیدگاه    
فصل سوم: موسيقي از ديدگاه اسلام    
درآمدي بر فصل سوم    
زیبایی از منظر اسلام    
موسیقی در اسلام
رسالت مذهب و هنر    
احادیث و روایاتی در مورد حلال بودن آواز و موسیقی    
نظر برخی از فقها در مورد موسیقی    
غَنا چیست؟    
نظریه ی فیض کاشانی و محقق سبزواری در مورد عدم حرمت ذاتی غنا:    
دیدگاه امام خمینی در مورد عدم حرمت ذاتی غنا    
حرمت غنا    
به راستی معنی لهو چیست؟    
حکم لهو در اسلام    
مطرب کیست؟
علت اصلی حرمت موسیقی    
سماع    
نقش زمان و مکان در احکام اسلامی
آیا قانونی که بر اساس عرف جاهلیت تدوین گشته باید جاودانه باشد؟    
نتیجه گیری    

و فهرست منابع نیز به شرح زیر است

1.    قرآن مجید
2.    ؟، ؟ (بی تا).کتاب المذهب. بی نا
3.    ؟، ؟ (1378). فقه کاوشی نو در فقه اسلامی. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
4.    ؟، ؟ (1390ه.ق). معجم الفاظ القرآن الکریم‌، مجمع اللغة العربية. (2 ج). مصر: بی‌تا
5.    ؟، ؟، (بی‌تا) الينابيع الفقهية (ج 13)
6.    ابن الأثیر، مجدالدین ابی السعادات المبارک (1364)  النهاية فی غريب الحديث والأثر. (4 ج). قم: (بی تا)
7.    ابن خردادبه، (بی‌تا). اللهو و الملاهی.
8.    البخاری، صحیح (بی‌تا) صحیح البخاری. (3 ج). بیروت: بی‌تا
9.    الجوهری، اسماعیل بن حماد (1407ه.ق). الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية. (6 ج) بیروت: بی‌تا
10.    الزمحشری، ابی‌القاسم محمود بن عمر (1359).
‌11. اساس البلاغه. تهران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
11.    اسلام و هنرهای زیبا، دکتر محمّد عماره، مترجم: مجید احمدی، تهران، نشر احسان، چاپ اول، 1381
12.    الطبری، ابو‌جعفر (بی‌تا). تاریخ الطبری، (ابو‌علی محمد بن محمد بلخی، مترجم) بی تا
13.    القزوینی، ابی عبدالله (بی تا).  سنن ابن ماجه. (1ج). دارالفکر
14.    الکاشانی، فیض (1368). کتاب الوافی. (11ج). اصفهان‌: بی تا
15.    الکاشانی، فیض (بی تا). کتاب الوافی. (3ج). تهران: بی تا
16.    الکلینی الرازی، ابی‌جعفر محمد بن یعقوب (1350) الفروغ من الکافی. (5 ج). تهران: بی تا
17.    المجلسی، محمد باقر (1363). بحارالانوار. (19ج). تهران: بی تا
18.    المجلسی، محمد باقر (1389 ه.ق). بحارالانوار. (103ج). تهران: بی تا
19.    المصری، ابی‌الفضل جمال‌الدین (1405ه.ق). لسان العرب. (15ج) قم: بی تا
20.    المغربی، ابی‌حنیفه النعمان بن محمد (1389 ه.ق). دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام. مصر: دارالمعارف
21.    المغربی، محمد عرفه‌ (بی تا). مجالس‌الادب و الغنا.
22.    النووی، الامام (1401ه.ق). صحیح مسلم. (3ج). دارالفکر
23.    النیسابور، ابی الحسین (1972). صحیح مسلم. (2ج) بیروت: بی نا
24.    امینی، علامه (بی تا). الغدیر. (8ج) بی نا
25.    اندلسی، ابن عبدربه (بی تا).  دار احیاء‌التراث‌العربی. (6ج). بیروت: قرطبی
26.    انصاری، شیخ مرتضی (1375 هـ.ق). کتاب المکاسب. تبریز: بی تا
27.    انیس، ابراهیم‌؛ منتصر، عبدالعظیم (بی‌تا) المعجم الوسیط. (2ج). تهران: بی‌تا
28.    پادشاه، محمد (بی‌تا). فرهنگ آنندراج. (5 ج). تهران: بی تا
29.    تولستوی، لئون (1364). هنر چیست. ( کاوه دهگان، مترجم). تهران: بی‌تا
30.    جعفری تبریزی، محمد تقی (1381). هنر و زیبایی از دیدگاه اسلام. تهران: موسسه‌ی تدوین و نشر آثار علامه جعفری
31.    جعفری، محمد تقی (1363). تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین  محمد مولوی. (8 ج). تهران: بی تا
32.    جنتی عطایی، ابوالقاسم (بی تا). بنیاد نمایش در ایران. تهران: بی تا
33.    جوادی، غلامرضا (‌بی‌تا). تاریخ موسیقی ایران. (1ج). تهران: انتشارات هنری
34.    حافظ‌زاده، محمد (1381). تاریخ هنر و موسیقی از غارها تا تالارها. ‌تبریز: انتشارات عمیدی
35.    حافظ، شمس الدّین محمّد. (1384). دیوان حافظ شیرازی. تهران: بیهق کتاب
36.    حدادی، نصرالله (1376). فرهنگنامه‌ی موسیقی ایران. تهران:توتیا
37.    حر عاملی، محمد بن حسین (‌بی‌تا). تفضیل وسائل الشیعه (14،6ج). بیروت: بی‌تا
38.    حنبل، احمد بن (بی تا). مسند الامام احمد بن حنبل. (5 ج) دارالفکر
39.    خاتمی، سید محمد (1378). بیم موج. تهران: سیمای جوان
40.    خالقی، روح الله (1381). نظری به موسیقی تهران: محور
41.    خامنه‌ای، سيد علی (1377). دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان. (1ج) تهران: نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه‌ها
42.    خمینی، سیّد روح الله، (1415ه.ق). مکاسب محرمه. قم: موسسه‌ی تنظیم آثار امام خمینی (ره)
43.    دامغانی، منوچهری (1326). دیوان منوچهری دامغانی. تهران: نشر اسپهند
44.    دشتی، علی (1362). سیری در دیوان شمس. بی نا
45.    دهگانی، روح انگیز (1377). تاریخ موسیقی ایران. تهران: انتشارات پیشرو
46.    رید، هربرت (1354). معنی هنر. (نجف دریا‌بندری، مترجم).تهران: بی‌نا
47.    سامی، علی (1389). تمدن ساسانی. تهران: پازینه
48.    سبزواری، محمد باقر (بی‌تا). کفایة الأحکام. بی تا
49.    سجادی، سید جعفر (1363). فرهنگ معارف اسلامی.(4ج) تهران: بی‌نا
50.    سعدی، مصلح بن عبدالله. (بی تا) برگزیده‌ی غزلیات سعدی. بی‌تا
51.    صانعی، آیت الله العظمی (1377) اسلام دین آزادی و قانون. قم: بی‌تا
52.    صفوت، داریوش (1350). پژوهشی کوتاه درباره‌ی استادان موسیقی ایران والحان موسیقی ایران. تهران: بی نا
53.    عزالدین، الشيخ العلامة (بی‌تا). اسدالغابة فی معرفة الصحابة. بیروت: بی‌نا
54.    ف‍ارابی، اب‍ون‍ص‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د (1364). احصاءالعلوم. (‌حسین خدیو جم، مترجم). تهران: بی نا
55.    فارمر، جورج (1368). دو گفتار خنیاگری و موسیقی ایران.( بهزاد باشی، مترجم) انتشارات آگاه
56.    فارمر، هنری جورج (1366). تاریخ موسیقی خاورزمین.( بهزاد باشی، مترجم) تهران: بی تا
57.    فردوسی، ابوالقاسم (بی تا). شاهنامه‌ی فردوسی. بی نا
58.    قمی، عباس (1379 ه.ق). کلیات مفاتیح الجنان.تهران: بی نا
59.    کاشانی، فیض (1415 ه.ق). تفسیر صافی.تهران: بی نا
60.    کریستنسن، آرتور (1317). ایران در زمان ساسانیان. (رشید یاسمی، مترجم). تهران: شرکت سهامی کتاب
61.    مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین (1347). مروج الذهب و المعادن الجوهر. بنگاه ترجمه و نشر
62.    مشحون، حسن (1373). تاریخ موسیقی ایران، تهران: نشر سیمرغ
63.    موسوی الخمینی، روح الله (1369). صحیفه‌ی نور. (21ج) تهران: بی‌تا
64.    میرزایی، حسین (بی‌تا). مبانی فقهی و روانی موسیقی. بی تا
65.    نظامی، الیاس بن یوسف (1378) کلیات حکیم نظامی گنجوی. (1ج). تهران: بی‌تا
66.    نظامی، الیاس بن یوسف (بی‌تا). منظومه‌ی خسرو و شیرین. بی‌تا

امیدوارم در حد بضاعتم پاسخی بر شبهاتی که از منظر اسلام بر موسیقی وارد شده است رو داده باشم

 
 


موضوعات مرتبط: <-CategoryTitle->

برچسب‌ها: <-TagName->
[ جمعه 27 دی 1392 ] [ 10:03 قبل از ظهر ] [ چکاد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ تخصصی شعر و موسیقی
امکانات وب
سایت شعر نو www.shereno.com *********************************** تقویم و اوقات شرعی ************************************* فال حافظ

فال حافظ

************************************** طالع بینی

فال حافظ

************************************* وضیعت آب و هوا *********************** کد آهنگ

 

آرشیو کد آهنگ

دانلود این اهنگ

*******************************